Харчові добавки, домішки, барвники


Харчові добавки, домішки, барвники

Індекс "Е" ставлять на продуктах харчу­вання, що містять харчові домішки, які окре­мо в їжу не вживають, але вони надають продуктові певних властивостей. Наприклад, не дають черствіти, окислюватися, плісняві­ти або зберігають структуру, поліпшують зовнішній вигляд. Усі вони поділяються на кілька класів: Е 100 - Е 182 - барвники;

Е 200 - Е 299 - консерванти;

Е 300 - Е 399 - антиокислювачі (за дією схожі на консерванти - зменшують окислен­ня, продовжуючи тим самим термін збері­гання);

Е 400 - Е 499 - стабілізатори (зберігають задану консистенцію продукту);

Е 500 - Е 599 - емульгатори (за дією схожі на стабілізатори);

Е 600 - Е 699 - підсилювачі смаку та аро­мату;

Е 700 - Е 799 - запасний діапазон позна­чень;

Е 900 - Е 999 - антифламенги (протипінні речовини знижують піну, наприклад, при розливанні соків);

Е1000 та інші глазуруючі речовини, підсолоджувачі соків, кондитерських виробів, до­мішки, що перешкоджають утворенню гру­док у цукрі, солі, борошні, крохмалі.

Більшість промислово розвинених країн випускає продукцію, яка відповідає трьом різним стандартам. До першого належить продукція, призначена для експорту у роз­винуті країни. Це продукція вищої якості. До другого стандарту, як правило, належать то­вари, призначені для споживання у країні їх виробництва. І, нарешті, третій стандарт об'єднує продукцію найнижчої якості, яку ви­возять у країни, що розвиваються, до яких належать і деякі країни СНД. Це, як прави­ло, продукти, але містити шкідливі для здо­ров'я домішки можуть також іграшки (на­приклад, пластмасові), парфумерія, косме­тика та ін.

Перелік шкідливих компонентів, які найчастіше зустрічаються. Перелік скла­дений за інформацією Державного комітету із захисту прав споживачів України:

Інгредієнти, позначені літерами Е-102, 110, 120, 124, 127, визнані експертами небезпечними, Е-123 - дуже небезпечний. Цілий ряд харчових домішок - Е-104, 122, 141, 150, 171, 173, 180,241 та 477 - мають статус підозрілих. Консерванти і стабіліза­тори з літерами Е - 131, 142, 210, 211, 212, 213, 215-217, 240, 330 вважаються концерогенними, з літерами Е - 221-226 - викли­кають розлади шлунково-кишкового трак­ту, Е - 230-232, 238 - шкідливі для шкіри, Е -250, 251 - викликають розлади тиску, Е -311-313 - висипки, а Е - 320-322 - сприя­ють підвищенню рівня холестерину в крові. Консерванти з індексами Е -338-341, 407, 450, 461-463, 465, 466 специфічно вража­ють шлунок і, нарешті, харчові компоненти З літерами Е - 103, 105, 111, 121, 125, 126, 130, 152 взагалі заборонені в Україні че­рез їх винятково токсичний вплив на організм людини.

А ось маленьке "е" до таких індексів нія­кого відношення не має, позначає точність ваги. Це перша буква англійського слова "exactly" (або німецького "exart") за своїм значенням ідентична італійському "netto". А цифра, проставлена перед цією буквою (на­приклад, 100д е), вказує на чисту (без упа­кування) вагу продукту.

Якщо ж перед "е" стоїть не "g", a "oz" -перед вами товар, вага якого вказана в унціях (ounce). Так позначають вагу своїх товарів найчастіше США та Великобританія. Знаючи, що 1 унція дорівнює 28,35 г, можна визначити вагу будь-якої покупки.

Будь-який імпортний продукт, який про­дають у наших магазинах та кіосках, рясніє цими позначками. Отож заборона на про­даж цього товару у нашій країні - суто умов­на і формальна. Але не впадайте у відчай. Адже усі ці шкідливі домішки мають шкідли­вий вплив при багаторічному, систематич­ному вживанні. На жаль, всі ці інгредієнти містяться і в наших продуктах. Просто на упаковках вітчизняних товарів відомості про домішки відсутні.
Єдиний вихід - це купувати тільки еколо­гічно чисті продукти

***

Дану сторінку ніхто не коментував. Ви можете стати першим.

captcha
Оновити